Thyme Pine honey 500gr
Thyme Pine honey 500gr
Thyme Pine honey 500gr
Thyme Pine honey 500gr
Thyme Pine honey 500gr
Thyme Pine honey 500gr
Thyme Pine honey 500gr
Thyme Pine honey 500gr
Thyme Pine honey 500gr
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Thyme Pine honey 500gr
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Thyme Pine honey 500gr
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Thyme Pine honey 500gr
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Thyme Pine honey 500gr
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Thyme Pine honey 500gr
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Thyme Pine honey 500gr
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Thyme Pine honey 500gr
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Thyme Pine honey 500gr
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Thyme Pine honey 500gr

Thyme Pine honey 500gr

Κανονική τιμή
€8,00
Τιμή έκπτωσης
€8,00
Κανονική τιμή
Εξαντλήθηκε
Τιμή μονάδας
ανά 
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.

Discover the natural sweetness of Mama Pelagia's Thyme Honey, a pure and delicious treat. Sourced from the pristine landscapes of Crete, this honey boasts a rich flavor with hints of thyme. Enjoy it drizzled over yogurt, in tea, or as a sweetener for your favorite recipes.

Indulge in the pure goodness of Mama Pelagia's Thyme Honey, a true taste of the Mediterranean. Sourced from the pristine landscapes of Crete, this honey is harvested with care to preserve its natural flavors and benefits.

Known for its rich and aromatic flavor, this Thyme Honey offers a unique taste profile with hints of thyme. Each spoonful is a delight for the senses, bringing a touch of sweetness to your day.

Mama Pelagia's Thyme Honey is more than just a sweet treat; it's a versatile ingredient that can be used in various culinary creations. Drizzle it over yogurt for a healthy and delicious snack, add it to tea for a soothing drink, or use it as a natural sweetener in your favorite recipes.

With its natural purity and rich flavor, Mama Pelagia's Thyme Honey is a must-have in any kitchen. Experience the taste of Crete with this exquisite honey, and elevate your culinary creations to new heights.