Balsamic vinegar 250ml
Balsamic vinegar 250ml
Balsamic vinegar 250ml
Balsamic vinegar 250ml
Balsamic vinegar 250ml
Balsamic vinegar 250ml
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Balsamic vinegar 250ml
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Balsamic vinegar 250ml
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Balsamic vinegar 250ml
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Balsamic vinegar 250ml
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Balsamic vinegar 250ml
  • Φόρτωση εικόνας στο εργαλείο προβολής Συλλογής, Balsamic vinegar 250ml

Balsamic vinegar 250ml

Κανονική τιμή
€4,20
Τιμή έκπτωσης
€4,20
Κανονική τιμή
Εξαντλήθηκε
Τιμή μονάδας
ανά 
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.

Savor the exquisite taste of Mama Pelagia's Balsamic Vinegar, a staple in Mediterranean cuisine. Made with the finest ingredients and crafted with care, this balsamic vinegar adds depth and flavor to a variety of dishes.

Perfect for dressing salads, marinating meats, or drizzling over grilled vegetables, Mama Pelagia's Balsamic Vinegar is a versatile condiment that elevates any dish. Its rich and tangy flavor profile is a testament to the quality of the ingredients and the traditional methods used in its production.

Sourced from the pristine groves of Crete, Mama Pelagia's Balsamic Vinegar is a true representation of the Mediterranean terroir. Each bottle is carefully crafted to ensure a perfect balance of acidity and sweetness, making it a must-have in any kitchen.

Whether you're a culinary enthusiast or simply looking to enhance your meals, Mama Pelagia's Balsamic Vinegar is sure to impress. Add a splash to your favorite dishes and experience the rich, complex taste of this beloved condiment.